Tag Archive

Tag Archives for " ZAKUP NEKRETNINA "
2

NAPLATA ZAKUPA U DEVIZAMA I PDV

UTVRĐIVANJE IZNOSA PDV U SLUČAJU NAPLATE NAKNADE ZA USLUGU DAVANJA U ZAKUP POSLOVNOG PROSTORA U DEVIZAMA   Obveznik PDV – zakupodavac ima pravo da ukupan iznos naknade za promet usluge davanja u zakup poslovnog prostora (zbir iznosa koji se odnosi na poresku osnovicu i iznosa PDV) naplati u devizama, pri čemu je dužan da pri […]

Detaljnije...