• Home
  • Blog
  • POSREDOVANJE KOD INŽENJERSKIH USLUGA KOJE SE PRUŽAJU STRANOM LICU

Tag Archive

Tag Archives for " POSREDOVANJE KOD INŽENJERSKIH USLUGA KOJE SE PRUŽAJU STRANOM LICU "

POSREDOVANJE KOD INŽENJERSKIH USLUGA KOJE SE PRUŽAJU STRANOM LICU

MESTO PROMETA USLUGA POSREDOVANJA KOD PROMETA INŽENJERSKIH USLUGA KOJE DOMAĆE LICE PRUŽA STRANOM LICU Kada domaći obveznik PDV stranom licu, tj. licu koje na teritoriji Republike Srbije nema sedište, odnosno prebivalište, pruža uslugu obezbeđivanja potvrde o usaglašenosti električne opreme proizvedene u inostranstvu sa propisima u Republici Srbiji, tj. uslugu posredovanja kod prometa inženjerskih usluga (usluge […]

Detaljnije...