• Home
  • Blog
  • Porez po odbitku za plaćanje usluga koje ostvari matično nerezidentno pravno lice

Tag Archive

Tag Archives for " Porez po odbitku za plaćanje usluga koje ostvari matično nerezidentno pravno lice "

Porez po odbitku za plaćanje usluga koje ostvari matično nerezidentno pravno lice

POSTOJANJE OBAVEZE OBRAČUNAVANJA I PLAĆANJA POREZA PO ODBITKU NA PRIHODE PO OSNOVU USLUGA KOJE SU U VEZI SA UPRAVLJANJEM KOJE OSTVARI MATIČNO NEREZIDENTNO PRAVNO LICE OD REZIDENTNOG PRAVNOG LICA U SKLADU SA ZAKLJUČENIM UGOVOROM O UPRAVLJANJU U slučaju kada obveznik vrši plaćanje matičnom licu po osnovu (svih) usluga koje je, u skladu sa zaključenim Ugovorom […]

Detaljnije...