Tag Archive

Tag Archives for " PDV ZA USLUGE KOJE SE PRUŽAJU STRANIM PRAVNIM LICIMA "

PDV ZA USLUGE KOJE SE PRUŽAJU STRANIM PRAVNIM LICIMA

Oporezivanje usluga koje domaća lica – obveznici PDV pružaju stranim licima, definisano je članom 12. Zakona o PDV.  Član 12. definiše —  Mesto prometa usluga je mesto u kojem pružalac usluga obavlja svoju delatnost. Međutim, nisu sve usluge oporezovane na osnovu sedišta pružaoca usluga. Neke usluge, kao što su usluge ekonomske propande, oporezuju se na […]

Detaljnije...