• Home
  • Blog
  • PDV na usluge prava korišćenja i održavanja softvera od stranog lica

Tag Archive

Tag Archives for " PDV na usluge prava korišćenja i održavanja softvera od stranog lica "

PDV na usluge prava korišćenja i održavanja softvera od stranog lica

Određivanje mesta prometa usluga davanja prava na korišćenje softvera i usluge tehničkog održavanja softvera koje strano lice pruža elektronskim putem domaćem pravnom licu koje nije obveznik PDV   Kada strano lice, tj. lice koje u Republici Srbiji nema sedište ni stalnu poslovnu jedinicu, a pod pretpostavkom da to strano lice nije obveznik PDV u Republici […]

Detaljnije...