Tag Archive

Tag Archives for " NAKNADA DIREKTORU NEREZIDENTU "

ISPLATA NAKNADE DIREKTORU NEREZIDENTU SA KOJIM JE ZAKLJUČEN UGOVOR O PRAVIMA I OBAVEZAMA DIREKTORA BEZ ZASNIVANJA RADNOG ODNOSA

Prihod koji privredno društvo isplaćuje fizičkom licu – direktoru koji nije u radnom odnosu u tom privrednom društvu po osnovu naknade za rad kao i naknade drugih troškova (u navedenom slučaju – troškova smeštaja, prevoza, korišćenja službenog vozila), na koje se saglasno ugovoru o pravima i obavezama direktora obavezao poslodavac (privredno društvo) i koji su […]

Detaljnije...