Results

Search Results for: zakon o deviznom poslovanju

ASIGNACIJA U POSLOVANJU SA INOSTANSTVOM

 ASIGNACIJA – IZMIRIVANJE OBAVEZA  Asignacija je jedna od Zakonom dozvoljenih radnji da privredni subjekt može da izmiri svoje obaveze prema inostranstvu, bez obzira da li se radi o plaćanju uvezene robe ili usluga ili je u pitanju kredit. Zakon o deviznom poslovanju kao i Zakon o obligacionim odnosima, dozvoljavalju privrednicima da svoja dugovanja i potraživanja […]

Detaljnije...

Obaveza fizičkih lica da dostavljaju izveštaje o poslovanju sa inostranstvom

Prema Zakonu o deviznom poslovanju, Narodna banka Srbije je donela Odluku o obavezi izveštavanja u poslovanju sa inostranstvom i Uputstvo za sprovođenje Odluke o obavezi izveštavanja u poslovanju sa inostranstvom. Prema Odluci o obavezi izveštavanja u poslovanju sa inostranstvom, fizička lica su odgovorna za tačnost podataka u izveštajima i imaju obavezu da ih i dokažu […]

Detaljnije...

ZAKON O STRANIM ULAGANJIMA

(„Sl. list SRJ“, br. 3/2002 i 5/2003, „Sl. list SCG“, br. 1/2003 – Ustavna povelja i „Sl. glasnik RS“, br. 107/2014 – dr. zakon) I OSNOVNE ODREDBE Oblast primene Član 1 Ovaj zakon uređuje strana ulaganja u preduzeća i druge oblike za obavljanje delatnosti radi sticanja dobiti (u daljem tekstu: preduzeća) u Saveznoj Republici Jugoslaviji. […]

Detaljnije...