PDV osnovica za uvoz kartice za pristup softveru - Biljana Trifunović

PDV osnovica za uvoz kartice za pristup softveru

Utvrđivanje osnovice za obračunavanje PDV za uvoz kartice sa licencom koja sadrži kod i uputstva za otključavanje, aktiviranje ili pristup softveru

Na uvoz dobra – u konkretnom slučaju kartice sa licencom koja sadrži kod i uputstva za otključavanje, aktiviranje ili pristup softveru, PDV se obračunava i plaća, a osnovicu za obračunavanje PDV čini vrednost uvezenog dobra utvrđena u skladu sa carinskim propisima, u koju se uračunavaju akciza, carina, druge uvozne dažbine i ostali javni prihodi, osim PDV, kao i svi sporedni troškovi koji su nastali do prvog odredišta u Republici Srbiji

(Mišljenje Ministarstva finansija, br. 011-00-695/2020-04 od 17.11.2020. godine)

Molimo Prijava pristup ovom sadržaju. (Niste registrovani? Registrujte se)

Pitanja i odgovori

U svakom trenutku, pretplatnicima BLOG-a dostupan je sistem poslovne pomoći. Ako imate pitanje iz ove ili neke druge oblasti, kliknite na dugme, ulogujte se (samo za pretplatnike BLOG-a) i unesite pitanje.

Dejan Trifunović
 

close
Ukoliko želite da primate tekstove koji nisu objavljeni na blogu ili obaveštenje o novim tekstovima i zakazanim seminarima:

PRIJAVITE SE na naš Newsletter!