Napomena o poreskom oslobođenju kod otpreme dobara na teritoriju APKM

Do skoro je na računu kod otpreme dobara na teritoriju APKM, bila obavezna napomena „Oslobođeno od PDV po članu 61. Zakona o PDV“

U skladu sa novonastalom situacijom u kojoj, prema saznanjima Uprave Carine, privremene institucije iz Prištine, ne prihvataju račune sa  napomenom o poreskom oslobođenju, aktom Uprave carina br. 148-II-483-01-449/8/2018 od 10.8.2018. godine, sve carinarnice obaveštene su o mišljenju Ministarstva finansija sa aspekta Zakona o porezu na dodatu vrednost („Sl. glasnik RS“, br. 84/2004, 86/2004 – ispr., 61/2005, 61/2007, 93/2012, 108/2013, 6/2014 – usklađeni din. izn., 68/2014 – dr. zakon, 142/2014, 5/2015 – usklađeni din. izn., 83/2015, 5/2016 – usklađeni din. izn., 108/2016, 7/2017 – usklađeni din. izn., 113/2017, 13/2018 – usklađeni din. izn., 30/2018, 4/2019 – usklađeni din. izn., 72/2019 i 8/2020 – usklađeni din. izn.), zauzetom u aktu broj 430-00-00414/2018-04 od 3.8.2018. godine,

Molimo Prijava pristup ovom sadržaju. (Niste registrovani? Registrujte se)

Pitanja i odgovori

U svakom trenutku, pretplatnicima platforme dostupan je sistem poslovne pomoći. Ako imate pitanje iz ove ili neke druge oblasti, kliknite na dugme, ulogujte se (samo za pretplatnike platforme) i unesite pitanje.

Dejan Trifunović