Mesto prometa usluga – kada se stranom licu pružaju usluge tehničke podrške

Određivanje mesta prometa usluga tehnike podrške putem telefona ili interneta, u smislu komunikacije sa klijentima stranog lica, koje domaće lice pruža pravnom licu sa sedištem u inostranstvu

 

Kada domaće lice pruža usluge privrednom društvu sa sedištem u inostranstvu, nezavisno od toga da li je strano lice u državi u kojoj ima sedište registrovano za obavezu plaćanja PDV ili ne, pri čemu je u konkretnom slučaju reč o uslugama koje se odnose na tehničku podršku putem telefona ili interneta (prijem i slanje upita, obrada poziva, obrada zahteva i reklamacija, davanje informacija, blokiranje i deblokiranje računa i dr.) u smislu komunikacije sa klijentima stranog lica, mesto prometa tih usluga određuje se prema mestu u kojem strano lice – primalac usluga ima sedište (pretpostavka je da u Republici Srbiji nema stalnu poslovnu jedinicu kojoj se vrši promet usluga)

 (Mišljenje Ministarstva finansija, br. 011-00-265/2020-04 od 29.5.2020. godine)

Molimo Prijava pristup ovom sadržaju. (Niste registrovani? Registrujte se)

Pitanja i odgovori

U svakom trenutku, pretplatnicima platforme dostupan je sistem poslovne pomoći. Ako imate pitanje iz ove ili neke druge oblasti, kliknite na dugme, ulogujte se (samo za pretplatnike platforme) i unesite pitanje.

Dejan Trifunović