Postupak donošenja odobrenja za posebne postupke uvoza po novim propisima od 17. juna 2019. godine

Uprava carine donosi odobrenje za posebne postupke uvoza po novim propisima od 17. juna 2019. godine

Na osnovu Carinskog zakona koji je objavljen  u „Službenom  glasniku RS“, br. 95/2018. doneta je posebna  Uredba o carinskim postupcima i carinskim formalnostima koja se primenjuje od 17. juna 2019. gdine, objavljena je u „Službenom . glasniku RS“, br. 39/2019.

 Carinskim zakonom   u članu 183.  propisane su  vrste posebnih postupaka:

1) postupci tranzita, koji obuhvataju spoljni i unutrašnji tranzit;

2) postupci smeštaja, koji obuhvataju carinska skladišta i slobodne zone;

3) postupci posebne upotrebe, koji obuhvataju privremeni uvoz i upotrebu u posebne svrhe;

4) postupci oplemenjivanja, koji obuhvataju aktivno i pasivno oplemenjivanje.

Molimo Prijava pristup ovom sadržaju. (Niste registrovani? Registrujte se)

Pitanja i odgovori

U svakom trenutku, pretplatnicima platforme dostupan je sistem poslovne pomoći. Ako imate pitanje iz ove ili neke druge oblasti, kliknite na dugme, ulogujte se (samo za pretplatnike platforme) i unesite pitanje.

Biljana Trifunović