2

Plaćanje nerezidentima

Mogućnost da se nerezidenatima vrši plaćanje u devizama

 

Prema Zakonu o deviznom poslovanju, nerezidentima se smatraju strana fizička lica koja borave kraće od godinu dana u Republici Srbiji i pravna lica koja nemaju registrovano predstavništvo na teritoriji Republike Srbije.

Takođe prema Zakonu o deviznom poslovanju postoje slučajevi kada nerezidenti mogu platiti u devizama rezidentnim pravnim licima, ali za pružene usluge koje se izvrše na teritoriji Republike Srbije plaćanje se vrši isključivo u dinarima. Cena usluge se može dogovarati u stranoj valuti ali se plaćanje vrši u dinarima.

Pitanja i odgovori

U svakom trenutku, pretplatnicima platforme dostupan je sistem poslovne pomoći. Ako imate pitanje iz ove ili neke druge oblasti, kliknite na dugme, ulogujte se (samo za pretplatnike platforme) i unesite pitanje.

Mihailo Trifunović
 

Comments are closed