Tag Archive

Tag Archives for " Plaćanje nerezidentima "
2

Plaćanje nerezidentima

Mogućnost da se nerezidenatima vrši plaćanje u devizama   Prema Zakonu o deviznom poslovanju, nerezidentima se smatraju strana fizička lica koja borave kraće od godinu dana u Republici Srbiji i pravna lica koja nemaju registrovano predstavništvo na teritoriji Republike Srbije. Takođe prema Zakonu o deviznom poslovanju postoje slučajevi kada nerezidenti mogu platiti u devizama rezidentnim […]

Detaljnije...