REALIZOVAN SEMINAR „UVOD U SPOLJNOTRGOVINSKO I DEVIZNO POSLOVANJE“

DSCI0858

U Privrednoj komori Beograda održan je jednodnevni seminar na temu „UVOD U SPOLjNOTRGOVINSKO I DEVIZNO POSLOVANjE“.

Cilj seminara  je upoznavanje sa aktuelnim propisima iz oblasti spoljne trgovine, deviznog i carinskog poslovanja. Treba imati u vidu činjenicu da  se spoljnotrgovinski posao uvoza robe i usluga uglavnom ne završava carinjenjem, odnosno dobijanjem JCI i plaćanjem carinskih dažbina, kao ni plaćanjem robe ino partneru. Kada je reč o izvozu, takođe postoji veliki broj predradnji koji treba obaviti da bi se došlo do izvoznog računa. Devizno poslovanje, je kruna prethodnih radnji.

Ovo je uvodni seminar iz oblasti spoljnotrgovinskog i deviznog poslovanja gde polaznici dobijaju zaokruženi prikaz propisa koji su neophodni za rad. Polaznici seminara, posebno oni koji tek počinju da rade u spoljnoj trgovini, ali i rukovodioci službi, moći će da steknu kompletan uvid u složeno poslovanja  iz ove oblasti. Zato ne iznenađuje da ne tako davno za rad u spoljnoj trgovini bio je neophodan sertifikat, poznat kao “zeleni karton”.

Polaznici su dobili jasna uputstva i  mogućnost da unaprede i osavremene svoja znanja, razjasnili brojne nedoumice u vezi uvoza/izvoza robe i usluga i na sasvim drugi način mogu pristupiti poslu, špediteri mogu biti od velike pomoći, ali njihov posao  se sasvim oslanja na dokumentaciju koju mu dostavlja spoljnotrgovinska služba i od nje prvenstveno zavisi kvalitet poslovanja.

Nakon seminara, polaznicima je uručeno uverenje o završenom seminaru.

Seminar je organizovan u saradnji sa agencijom „IFA -INTERNATIONAL FINANCIAL AGENCY”. Svoja iskustva i znanja sa polaznicima je podelila dipl. ekonomista, Biljana Trifunović, vlasnica i direktorka firme IFA -INTERNATIONAL FINANCIAL AGENCY”, koja aktivno primenjuje spoljnotrgovinske i devizne propise u realizaciji ovih poslova za veliki broj domaćih i stranih kompanija. Takođe je autor stručnog bloga o finansijama, koji se prema izveštajuWORLDPRESS-a ubraja u veoma uspešne stručne blogove na svetskom nivou, kada govorimo o gore navednoj temi (www.biljanatrifunovicifa.com).

 

Pitanja i odgovori

U svakom trenutku, pretplatnicima platforme dostupan je sistem poslovne pomoći. Ako imate pitanje iz ove ili neke druge oblasti, kliknite na dugme, ulogujte se (samo za pretplatnike platforme) i unesite pitanje.

Dejan Trifunović