Tag Archive

Tag Archives for " SPOLJNOTRGOVINSKO I DEVIZNO POSLOVANJE "

REALIZOVAN SEMINAR „UVOD U SPOLJNOTRGOVINSKO I DEVIZNO POSLOVANJE“

U Privrednoj komori Beograda održan je jednodnevni seminar na temu „UVOD U SPOLjNOTRGOVINSKO I DEVIZNO POSLOVANjE“. Cilj seminara  je upoznavanje sa aktuelnim propisima iz oblasti spoljne trgovine, deviznog i carinskog poslovanja. Treba imati u vidu činjenicu da  se spoljnotrgovinski posao uvoza robe i usluga uglavnom ne završava carinjenjem, odnosno dobijanjem JCI i plaćanjem carinskih dažbina, kao ni […]

Detaljnije...