1

PROMET ROBA I USLUGA SA AP KOSOVOM I METOHIJOM

Otpremanje dobara sa teritorije Republike Srbije na teritoriju APKM

CARINA - STOPIsporuka – prodaja robe i usluga sa teritorije Republike Srbije na teritoriju APKM regulisano je Zakonom o porezu na dodatu vrednost kao i Uredbom o izvršavanju Zakona o porezu na dodatu vrednost na teritoriji Autonomne pokrajine Kosovo i Metohija za vreme važenja Rezolucije Saveta bezbednosti OUN broj 1244. Isporuka dobara na teritoriju APKM oslobođena je obračuna i plaćanja PDV, i poreski obveznik ima pravo na odbitak prethodnog PDV-a. Možemo reći da su uslovi skoro isti kao da se radi o isporuci robe nekoj od članica CEFT-a sporazuma.
U čemu je razlika?
Da bi obveznik PDV u Srbiji bio oslobođen od obračuna i plaćanaja PDV na isporučenu robu u APKM potrebno je da poseduje:

Molimo Prijava pristup ovom sadržaju. (Niste registrovani? Registrujte se)

Pitanja i odgovori

U svakom trenutku, pretplatnicima platforme dostupan je sistem poslovne pomoći. Ako imate pitanje iz ove ili neke druge oblasti, kliknite na dugme, ulogujte se (samo za pretplatnike platforme) i unesite pitanje.

Biljana Trifunović
 

Nemate pravo da vidite komentare.