PROMET DOBARA I USLUGA U SLOBODNOJ ZONI

imagesInstitucionalni uslovi za poslovanje u slobodnim carinskim zonama, u skladu sa svim principima međunarodnog poslovanja, bez obračuna i plaćanja carine i poreza,  omogućeni su usvajanjem izmena Zakona o PDV. Preciznije odredbama člana 24. stav 1. tačka 5) Zakona o PDV, kojom je između ostalog propisano poresko oslobođenje sa pravom na odbitak prethodnog poreza za promet dobara i usluga u slobodnoj zoni. Početak primene je od 1. januara 2013. godine. Zaključno sa 31. decembrom 2012. godine, promet dobara i usluga u slobodnoj zoni nije bio oslobođen PDV, tj. za taj promet se obračunavao PDV u skladu sa Zakonom.

Promet dobara i usluga koji se vrši u slobodnoj zoni (čijim mestom prometa se smatra slobodna zona), a koji se vrši od 1. januara 2013. godine, oslobođen je PDV sa pravom na odbitak prethodnog poreza ako su ispunjeni uslovi predviđeni Zakonom i Pravilnikom.

Prvi uslov za ostvarivanje poreskog oslobođenja kod prometa dobara i usluga koji se vrši u slobodnoj zoni je da se radi o nabavci dobara ili usluga po osnovu koje bi obveznik PDV – primalac dobara ili usluga imao pravo na odbitak prethodnog poreza kad bi ta dobra ili usluge nabavljao za obavljanje delatnosti izvan slobodne zone.

Molimo Prijava pristup ovom sadržaju. (Niste registrovani? Registrujte se)

Pitanja i odgovori

U svakom trenutku, pretplatnicima platforme dostupan je sistem poslovne pomoći. Ako imate pitanje iz ove ili neke druge oblasti, kliknite na dugme, ulogujte se (samo za pretplatnike platforme) i unesite pitanje.

Dejan Trifunović