PROMET DOBARA KOJA SU U POSTUPKU CARINSKOG SKLADIŠTENJA

Odredbom člana 26. tačka 6) Zakona propisano je, da se PDV ne plaća na uvoz dobara za koja je, u okviru carinskog postupka, odobren postupak carinskog skladištenja.

Roba koju je obveznik PDV nabavio u inostranstvu i koja se nalazi u postupku carinskog skladištenja, može biti ponovo izvezena, stavljena u slobodan promet na teritoriji Republike Srbije ili može biti odobreno neko drugo carinski dozvoljeno postupanje sa tom robom (npr. stavljanje u postupak aktivnog oplemenjivanja sa sistemom odlaganja).

Ako se roba koja se nalazi u postupku carinskog skladištenja ponovo izvozi, u tom slučaju, a u skladu sa odredbama člana 24. stav 1. tač. 2) i 3) Zakona, ne postoji obaveza obračunavanja i plaćanja PDV po tom osnovu. Ako se predmetna roba stavlja u slobodan promet, u tom slučaju nastaje poreska obaveza po osnovu uvoza dobara, tj. nadležni carinski organ obračunava PDV na uvoz predmetne robe.

Molimo Prijava pristup ovom sadržaju. (Niste registrovani? Registrujte se)

Pitanja i odgovori

U svakom trenutku, pretplatnicima platforme dostupan je sistem poslovne pomoći. Ako imate pitanje iz ove ili neke druge oblasti, kliknite na dugme, ulogujte se (samo za pretplatnike platforme) i unesite pitanje.

Dejan Trifunović