KOMENTAR NOVE ODLUKE O NAČINU MEĐUNARODNOG PREBIJANJA DUGOVANJA I POTRAŽIVANJA PO OSNOVU KREDITNIH POSLOVA U DEVIZAMA

Nova Odluka Odluku o načinu prebijanja dugovanja i potraživanja po osnovu kreditnih  poslova sa inostranstvom u devizama, nije promenila dosadašnji postupak prebijanja, ali je povećan broj poslova koji se mogu realizovati prebijanjem u devizama. Kao i do sada, prebijanje se može izvršiti zaklučenjem ugovora ili potpisivanjem izjave o prebijanju dugovanja i potraživanja međusobnih obaveza.

Izvršni odbor Narodne banke Srbije doneo je Odluku o načinu prebijanja dugovanja i potraživanja po osnovu kreditnih  poslova sa inostranstvom u devizama. Odluka je objavljena u „Sl. glasnik RS“, br. 50/2013.

Odredbama ove odluke definisano je u skladu sa Zakonom o deviznom poslovanju („Sl. glasnik RS“, br. 62/2006, 31/2011 i 119/2012 .), ko može da izvrši prebijanje dugovanja i potraživanja po osnovu kreditnih  poslova sa inostranstvom u devizama.

 Učesnici u prebijanju mogu da budu:

         pravno lice,

         ogranak stranog pravnog lica i

          preduzetnik,

Molimo Prijava pristup ovom sadržaju. (Niste registrovani? Registrujte se)

Pitanja i odgovori

U svakom trenutku, pretplatnicima platforme dostupan je sistem poslovne pomoći. Ako imate pitanje iz ove ili neke druge oblasti, kliknite na dugme, ulogujte se (samo za pretplatnike platforme) i unesite pitanje.

Biljana Trifunović