UREDBA O USLOVIMA I NAČINU PRIVLAČENJA DIREKTNIH INVESTICIJA

(„Sl. glasnik RS“, br. 20/2012, 123/2012, 14/2013 i 60/2013)

Sadržina uredbe

Član 1

Ovom uredbom uređuju se uslovi i načini privlačenja direktnih investicija na teritoriju Republike Srbije, kriterijumi za dodelu sredstava, dinamika isplate dodeljenih sredstava, kao i druga pitanja od značaja za povećanje konkurentnosti privrede Republike Srbije kroz priliv direktnih investicija koje imaju povoljan uticaj na otvaranje novih radnih mesta, transfer novih znanja i tehnologija, ravnomeran regionalni razvoj Republike Srbije, kao i privlačenje investicija u turizam.

Pojmovi

Član 2

Pojedini izrazi upotrebljeni u ovoj uredbi imaju sledeće značenje:

1) direktne investicije jesu nova ulaganja u osnovna sredstva privrednog društva u proizvodnom sektoru ili sektoru usluga koje mogu biti predmet međunarodne trgovine ili sektoru turizma, a kojima se obezbeđuje otvaranje novih radnih mesta i to u slučaju:

(1) započinjanja obavljanja nove poslovne delatnosti,

(2) proširenja postojeće delatnosti,

(3) diversifikacije postojećeg proizvodnog programa u nove dodatne proizvode,

(4) bitne promene u celokupnom proizvodnom procesu postojeće delatnosti.

Direktne investicije u proizvodnom sektoru mogu biti:

(a) investicije kojim se grade novi proizvodni kapaciteti (greenfield),

(b) investicije koje koriste postojeće kapacitete (brownfield);

2) investitor je domaće ili strano privredno društvo koje podnosi prijavu u postupku dodele sredstava;

3) korisnik sredstava jeste privredno društvo registrovano u skladu sa propisima Republike Srbije kojem su dodeljena sredstva u skladu sa ovom uredbom;

4) usluge koje mogu biti predmet međunarodne trgovine su usluge u oblasti informaciono komunikacionih tehnologija koje jesu ili mogu biti predmet izvoza, objedinjeno i/ili ustupljeno obavljanje administrativnih procesa korporacija, kao i korisnički centri, logistički i distributivni centri, projektni i dizajn centri;

5) ulaganje od posebnog značaja jeste ulaganje u vrednosti od najmanje 200 miliona evra kojim se obezbeđuje otvaranje najmanje 1000 novih radnih mesta u roku predviđenom ugovorom o dodeli sredstava, koji ni u kom slučaju ne može biti duži od deset godina od dana zaključenja ugovora o dodeli sredstava, a koje doprinosi rešavanju pitanja nezaposlenosti, povećanju izvoza ili supstituciji uvoza, kao i razvoju privrede Republike Srbije;

6) investitor koji vrši ulaganje od posebnog značaja jeste renomirano privredno društvo ili konzorcijum povezanih privrednih društava koji zajedno čine jedinstvenu i neodvojivu proizvodno-tehnološku celinu, a koji ispunjava visoke standarde u delatnosti kojom se bavi, u smislu finansijskih, poslovnih i tehničko-tehnoloških kapaciteta;

7) zajedničko privredno društvo jeste privredno društvo u koje, pored investitora koji vrši ulaganje od posebnog značaja, ulaže i Republika Srbija;

8) veliki investicioni projekat jeste ulaganje u vrednosti od najmanje 50 miliona evra kojim se obezbeđuje otvaranje najmanje 300 novih radnih mesta u roku predviđenom ugovorom o dodeli sredstava, koji ni u kom slučaju ne može biti duži od deset godina od dana zaključenja ugovora o dodeli sredstava, a koji doprinosi razvoju privrede Republike Srbije;

9) srednji investicioni projekat jeste ulaganje u vrednosti od najmanje 30 miliona evra kojim se obezbeđuje otvaranje najmanje 150 novih radnih mesta u roku predviđenom ugovorom o dodeli sredstava, koji ni u kom slučaju ne može biti duži od deset godina od dana zaključenja ugovora o dodeli sredstava, a koji doprinosi razvoju privrede Republike Srbije;

10) strateški projekat iz oblasti turizma predstavlja projekat iz oblasti turizma kojim se sprovodi Strategijski master plan ili Program razvoja turističkog proizvoda ili Program razvoja turizma.

Molimo Prijava pristup ovom sadržaju. (Niste registrovani? Registrujte se)

Pitanja i odgovori

U svakom trenutku, pretplatnicima platforme dostupan je sistem poslovne pomoći. Ako imate pitanje iz ove ili neke druge oblasti, kliknite na dugme, ulogujte se (samo za pretplatnike platforme) i unesite pitanje.

Biljana Trifunović