Tag Archive

Tag Archives for " ZAKON O ELEKTRONSKOJ TRGOVINI "

Zakon o elektronskoj trgovini

(„Sl. glasnik RS“, br. 41/2009, 95/2013 i 52/2019) I OSNOVNE ODREDBE Predmet Član 1 Ovim zakonom uređuju se uslovi i način pružanja usluga informacionog društva, obaveze informisanja korisnika usluga, komercijalna poruka, pravila u vezi sa zaključenjem ugovora u elektronskom obliku, odgovornost pružaoca usluga informacionog društva, nadzor i prekršaji. Oblasti na koje se zakon ne primenjuje […]

Detaljnije...