Tag Archive

Tag Archives for " USAGLAŠAVANJE SA PORESKOM UPRAVOM "

OBAVEZA USAGLAŠAVANJA SA PORESKOM UPRAVOM PO OSNOVU POREZA NA DOBIT I SVIH DRUGIH JAVNIH PRIHODA

Privredna društva najkasnije na dan sastavljanja finansijskih izveštaja treba da sprovedu usaglašenje sa Poreskom upravom po osnovu svih javnih prihoda uključujući i porez na dobit. Da bi se dobilo stanje poreske obaveze za porez na dobit, društvo podnosi nadležnoj poreskoj upravi Zahtev za izdavanje poreskog uverenja. Zahtev treba da bude podnet od ovlašćenog lica, uredno […]

Detaljnije...