Tag Archive

Tag Archives for " STRANO PREDSTAVNIŠTVO – OBAVLJANJE MARKETINŠKE AKTIVNOSTI "

STRANO PREDSTAVNIŠTVO – OBAVLJANJE MARKETINŠKE AKTIVNOSTI

Poslovanje stranog predstavništva, definisano je članom 574. Zakona o privrednim društvima: “Predstavništvo stranog privrednog društva (u daljem tekstu: predstavništvo) je njegov izdvojen organizacioni deo koji može obavljati prethodne i pripremne radnje u cilju zaključenja pravnog posla tog društva. Predstavništvo nema svojstvo pravnog lica. Predstavništvo može zaključivati samo pravne poslove u vezi svog tekućeg poslovanja. Strano […]

Detaljnije...