Tag Archive

Tag Archives for " RASTUR "

PDV NA RASHOD (KALO, RASTUR, KVAR I LOM)

  (NE) POSTOJANJE OBAVEZE OBRAČUNAVANJA I PLAĆANJA PDV NA RASHOD (KALO, RASTUR, KVAR I LOM) NASTAO U KONKRETNOM PORESKOM PERIODU   Na rashod (kalo, rastur, kvar i lom) nastao u konkretnom poreskom periodu, PDV se ne obračunava i ne plaća do količine utvrđene u skladu sa Normativom rashoda, odnosno normativom obveznika, dok se na iznos […]

Detaljnije...

UREDBA O KOLIČINI RASHODA (KALO, RASTUR, KVAR I LOM) NA KOJI SE NE PLAĆA POREZ NA DODATU VREDNOST

Na osnovu člana 4. stav 4. tačka 3) Zakona o porezu na dodatu vrednost («Službeni glasnik RS», br. 84/04 i 86/04), Vlada Republike Srbije donosi U R E D B U O KOLIČINI RASHODA (KALO, RASTUR, KVAR I LOM) NA KOJI SE NE PLAĆA POREZ NA DODATU VREDNOST (Objavljeno u «Službenom glasniku Republike Srbije» broj […]

Detaljnije...