• Home
  • Blog
  • PRIZNAVANJE RASHODA ISHRANE RADNO ANGAŽOVANIH LICA U PORESKOM BILANSU

Tag Archive

Tag Archives for " PRIZNAVANJE RASHODA ISHRANE RADNO ANGAŽOVANIH LICA U PORESKOM BILANSU "

PRIZNAVANJE RASHODA ISHRANE RADNO ANGAŽOVANIH LICA U PORESKOM BILANSU

  PRIZNAVANJE U PORESKOM BILANSU RASHODA KOJE OBVEZNIK ISKAŽE U SVOJIM POSLOVNIM KNJIGAMA PO OSNOVU OBEZBEĐIVANJA ISHRANE ZA RADNO ANGAŽOVANA FIZIČKA LICA   Prema Zakonu o porezu na dobit pravnih lica propisano je da je osnovica poreza na dobit pravnih lica oporeziva dobit. Osnovica za oporezivu dobit se izračunava tako što se prihod umanji za […]

Detaljnije...