• Home
  • Blog
  • PRIMENA REGIONALNE KONVENCIJE O PAN-EVRO-MEDITERANSKIM PREFERENCIJALNIM PRAVILIMA O POREKLU IZMEĐU EVROPSKE UNIJE

Tag Archive

Tag Archives for " PRIMENA REGIONALNE KONVENCIJE O PAN-EVRO-MEDITERANSKIM PREFERENCIJALNIM PRAVILIMA O POREKLU IZMEĐU EVROPSKE UNIJE "

PRIMENA REGIONALNE KONVENCIJE O PAN-EVRO-MEDITERANSKIM PREFERENCIJALNIM PRAVILIMA O POREKLU IZMEĐU EVROPSKE UNIJE, SRBIJE, CRNE GORE I ALBANIJE

PRIMENA REGIONALNE KONVENCIJE O PAN-EVRO-MEDITERANSKIM PREFERENCIJALNIM PRAVILIMA O POREKLU IZMEĐU EVROPSKE UNIJE, SRBIJE, CRNE GORE I ALBANIJE Zakon o potvrđivanju Regionalne konvencije o pan-evro-mediteranskim preferencijalnim pravilima o poreklu član 1 Obaveštenjem koje je objavljeno u Sl. listu EU serije C broj 214 od 30.6.2015. godine, objavljen je 1.5.2015. godine kao datum primene pravila o poreklu […]

Detaljnije...