Tag Archive

Tag Archives for " PRAVO NA ODBITAK PRETHODNOG POREZA "

Pravo na odbitak prethodnog poreza

Nepostojanje prava na odbitak prethodnog poreza po osnovu računa izdatog pre nastanka poreske obaveze Račun za promet dobara i usluga, odnosno račun po osnovu naplate naknade za promet dobara i usluga izdaje se najranije na dan izvršenog prometa, odnosno na dan naplaćenog avansa, osim u slučaju usluga navedenih u članu 16. tačka 2a) Zakona za […]

Detaljnije...