• Home
  • Blog
  • PRAVILNIK O NAČINU I USLOVIMA ZA PLAĆANJE PORESKE OBAVEZE PUTEM KOMPENZACIJE

Tag Archive

Tag Archives for " PRAVILNIK O NAČINU I USLOVIMA ZA PLAĆANJE PORESKE OBAVEZE PUTEM KOMPENZACIJE "

PRAVILNIK O NAČINU I USLOVIMA ZA PLAĆANJE PORESKE OBAVEZE PUTEM KOMPENZACIJE

(„Sl. glasnik RS“, br. 63/2003 i 44/2018 – dr. zakon)  Član 1 Ovim pravilnikom bliže se uređuju način i uslovi pod kojima poreski dužnik (u daljem tekstu: dužnik) u tekućoj godini može izmiriti poreske obaveze dospele do 31. decembra prethodne godine (u daljem tekstu: dug) putem kompenzacije. Član 2 Dužnik koji istovremeno ima i potraživanja […]

Detaljnije...