Tag Archive

Tag Archives for " POVEZIVANJA AKCIZNIH ŠIFARA SA CARINSKOM TARIFOM "

TABELARNI PREGLED POVEZIVANJA AKCIZNIH ŠIFARA SA CARINSKOM TARIFOM

(Ažurirano 3.7.2015. godine) DERIVATI NAFTE   TARIFNA OZNAKA NAIMENOVANJE AKCIZA OLOVNI BENZIN 2181 2710 12 51 00 motorni benzin, sa sadržajem olova preko 0,013 g po litru, oktanskog broja (RON), manje od 98 55,00 din/ l 2710 12 59 00 motorni benzin, sa sadržajem olova preko 0,013 g po litru, oktanskog broja (RON) 98, ili […]

Detaljnije...