• Home
  • Blog
  • Postupanje subjekta javnog sektora kada primi zahtev za isplatu u papirnom obliku

Tag Archive

Tag Archives for " Postupanje subjekta javnog sektora kada primi zahtev za isplatu u papirnom obliku "

Postupanje subjekta javnog sektora kada primi zahtev za isplatu u papirnom obliku

Utvrđivanje načina postupanja subjekta javnog sektora u slučaju kada primi zahtev za isplatu u papirnom obliku Ukoliko subjekt javnog sektora primi zahtev za isplatu u papirnom obliku, potrebno je da proveri da li je reč o zahtevu za isplatu koji se odnosi na transakcije za koje ne postoji obaveza izdavanja elektronske fakture, odnosno da li […]

Detaljnije...