• Home
  • Blog
  • Postojanje prava da oslobođanje PDV ostvari svaki učesnik u prevozu dobara

Tag Archive

Tag Archives for " Postojanje prava da oslobođanje PDV ostvari svaki učesnik u prevozu dobara "

Postojanje prava da oslobođanje PDV ostvari svaki učesnik u prevozu dobara

Postojanje prava da oslobođanje PDV ostvari svaki učesnik u prevozu dobara Postojanje prava da oslobođanje PDV ostvari svaki od obveznika PDV koji pruža uslugu prevoza dobara u vezi sa izvozom u slučaju kada jedno lice vrši kopneni, a drugo lice pomorski deo prevoza dobara U slučaju kada obveznik PDV – lice koje vrši izvoz dobara […]

Detaljnije...