• Home
  • Blog
  • POREZ PO ODBITKU ZA PRUŽENE USLUGE PODRŠKE VEZANE ZA KORIŠĆENJE SOFTVERA

Tag Archive

Tag Archives for " POREZ PO ODBITKU ZA PRUŽENE USLUGE PODRŠKE VEZANE ZA KORIŠĆENJE SOFTVERA "

Porez po odbitku za pružene usluge podrške vezane za korišćenje softvera

NEPOSTOJANJE OBAVEZE OBRAČUNAVANJA I PLAĆANJA POREZA PO ODBITKU NA PRIHODE KOJE NEREZIDENTNO PRAVNO LICE OSTVARI OD REZIDENTNOG PRAVNOG LICA PO OSNOVU NAKNADA ZA PRUŽENE USLUGE PODRŠKE VEZANE ZA KORIŠĆENJE SOFTVERA POČEV OD 1. APRILA 2018. GODINE   Prihod nerezidentnog pravnog lica ostvaren od rezidentnog pravnog lica po osnovu naknada za pružene usluge podrške vezane za […]

Detaljnije...