Tag Archive

Tag Archives for " POREZ NA PRAVA NA EKSKLUZIVNU DISTRIBUCIJU PROIZVODA "

POREZ NA PRAVA NA EKSKLUZIVNU DISTRIBUCIJU PROIZVODA

  Domaće  pravno lice zaključuje ugovor o ekskluzivnoj distribuciju na tržištu Srbije sa inodobavljačem, i po tom osnovu če plaćati naknadu dobavljaču iz inostranstva. Mesto prometa ove usluge se određuje prema opštem pravilu, tj. prema mestu u kojem primalac usluge ima sedište, mesto prometa ove usluge, u konkretnom slučaju je Republika Srbija. Ako se nerezidentno […]

Detaljnije...