Tag Archive

Tag Archives for " POREZ NA KAPITALNI DOBITAK "

Prodaja udela u privrednom društvu

Nepostojanje obaveze oporezivanja porezom na kapitalni dobitak prihoda koje fizičko lice ostvari prodajom svog udela u kapitalu privrednog društva koji je pre prenosa imalo u vlasništvu najmanje deset godina U slučaju kada fizičko lice izvrši prenos uz naknadu svog udela u kapitalu privrednog društva koji je pre prenosa imalo u svom vlasništvu neprekidno najmanje deset […]

Detaljnije...

KAPITALNI DOBITAK – KADA SU U CENU UKLJUČENE I POKRETNE STVARI

UTVRĐIVANJE KAPITALNOG DOBITKA U SLUČAJU PRODAJE NEPOKRETNOSTI, KADA JE U PRODAJNU CENU URAČUNATA I VREDNOST POKRETNIH STVARI KOJIMA JE NEPOKRETNOST OPREMLJENA   U nabavnu cenu nepokretnosti priznaju se dokumentovani troškovi koji su u neposrednoj vezi sa izgradnjom tog novog objekta (npr. pripremni radovi, troškovi izgradnje objekta i dr.) ali se ne priznaju i troškovi koji […]

Detaljnije...

POREZ NA KAPITALNI DOBITAK

  NEMA POREZA NA KAPITALNI DOBITAK KADA FIZIČKO LICE PRODAJE UDEO U DRUŠTVU KOJI JE U NJEGOVOM VLASNIŠTVU PREKO DESET GODINA   Kada je tokom perioda vlasništva nad privrednim društvom dolazilo do promene procenta učešća u kapitalu u privrednom društvu „A“ (od 2004. godine fizičko lice ima udeo od 33,33%, a od 2010. godine udeo […]

Detaljnije...

KAPITALNI DOBITAK – KADA SE VRŠI PRENOS PRAVA VLASNIŠTVA NA NEPOKRETNOSTI SVOM POVEZANOM PRAVNOM LICU

U slučaju kada obveznik vrši prenos prava vlasništva na nepokretnosti svom povezanom pravnom licu, kapitalni dobitak predstavlja (pozitivnu) razliku između prodajne cene nepokretnosti i njene nabavne cene, pri čemu se prodajnom cenom nepokretnosti smatra njena tržišna cena ako je ugovorena cena niža od tržišne. Tako utvrđen kapitalni dobitak uključuje se u oporezivu dobit, a ukoliko […]

Detaljnije...
2

KAPITALNI DOBITAK – KADA SE STEČENI UDEO PRIVREDNOG DRUŠTVA PRODA

Ukoliko obveznik stekne sopstveni udeo otkupom (udela) od jednog od članova društva, a potom, u skladu sa pozitivnim propisima, izvrši prodaju (tako stečenog) udela, (pozitivna) razlika između prodajne cene i nabavne cene udela predstavlja kapitalni dobitak, pri čemu nabavna cena jeste cena koju je obveznik platio (prilikom otkupa udela) svom osnivaču. (Mišljenje Ministarstva finansija, br. […]

Detaljnije...