Tag Archive

Tag Archives for " POREZ NA IMOVINU "

Stečaj, likvidacija i porez na imovinu

Stečaj ili likvidacija ne oslobašaju privrednike odplaćanja  poreza na imovinu. Privrednici sve dok imaju u svom posedu nepokretnost, imaju i obavezu plaćanja poreza. Privrednom društvu nad kojim je otvoren stečaj, obaveza po osnovu poreza na imovinu prestaje danom kojim to lice za tu imovinu prestane da bude poreski obveznik. Činjenica da je pred sudom pokrenut […]

Detaljnije...

Porez na ruinirane objekte

  Ruinirani objekti oporezuju se  isto  kao  novoizgrađeni objekat. Privrednici često imaju ogromne izdateke za objekte koji su u jedva upotrebljivi. Ni najnovi Zakon o porezima na imovinu nije u delu koji se odnosi na poreske olašice  obuhvatio ruinirane objekte. Član 2. Zakona o porezima na imovinu je nemilosrdan.   Zakonom nije propisano poresko oslobođenje […]

Detaljnije...

Obveznik poreza na imovinu, koju fizičko lice izdaje u zakup pravnom licu

Određivanje obveznika poreza na imovinu za kuću koju fizičko lice daje pravnom licu u zakup  Imajući u vidu da zakup kuće za stanovanje konstituisan u korist pravnog lica, kao zakupca, po osnovu ugovora o zakupu zaključenog sa fizičkim licem – imaocem prava svojine na toj kući, nije predmet oporezivanja porezom na imovinu, to znači da […]

Detaljnije...

Porez na imovinu na objekte koji se koriste u poljoprivrednoj proizvodnji

Razvrstavanje u odgovarajuću grupu nepokretnosti objekata koji se koriste za primarnu poljoprivrednu proizvodnju (staje za gajenje stoke, objekti za smeštaj mehanizacije, repromaterijala i gotovih poljoprivrednih proizvoda) za svrhu utvrđivanja osnovice poreza na imovinu Za svrhu utvrđivanja osnovice poreza na imovinu, staje za gajenje stoke, objekti za smeštaj mehanizacije i repromaterijala i objekti za smeštaj i […]

Detaljnije...
1 2 3