• Home
  • Blog
  • POREZ NA IMOVINU PO OSNOVU ZAKUPA NEPOKRETNOSTI ZA PERIOD DUŽI OD JEDNE GODINE ILI NA NEODREĐENO VREME

Tag Archive

Tag Archives for " POREZ NA IMOVINU PO OSNOVU ZAKUPA NEPOKRETNOSTI ZA PERIOD DUŽI OD JEDNE GODINE ILI NA NEODREĐENO VREME "

POREZ NA IMOVINU PO OSNOVU ZAKUPA NEPOKRETNOSTI ZA PERIOD DUŽI OD JEDNE GODINE ILI NA NEODREĐENO VREME, PORESKI OBVEZNIK JE ZAKUPAC

  Kad je na stanu na teritoriji Republike Srbije, pored prava svojine, konstituisano i pravo zakupa stana ili stambene zgrade u korist fizičkog lica, u skladu sa zakonom kojim je uređeno stanovanje, za period duži od jedne godine ili na neodređeno vreme, porez na imovinu plaća se na to pravo (a ne na pravo svojine) […]

Detaljnije...