Tag Archive

Tag Archives for " POREZ NA DOHODAK GRADJANA "

PAKET NOVIH PORESKIH ZAKONA USKORO U REPUBLIČKOJ SKUPŠTINI

Na sajtu Ministarstva finansija objavljeni su nacrti izmena i dopuna nekoliko poreskih zakona.  Eventualne sugestije na nacrte zakona mogu se dostaviti na e-mail: fiskalni.sektor@mfin.gov.rs u najkraćem roku, pošto će navedeni zakoni u formi predloga zakona po hitnom postupku biti upućeni Narodnoj skupštini na usvajanje. Predloženi zakoni trebali bi da budu usvojeni do kraja decembra, ako […]

Detaljnije...

PORESKI TRETMAN PRIHODA OD PRODAJE INKUBATORSKI PROIZVEDENE ŽIVINE

U skladu sa Zakonom o porezu na dohodak građana prihodi od inkubatorski proizvedene živene se smatraju prihodima od samostalne delatnosti i oporezuju se u skladu sa članom 85 Zakona o porezu na dohodak građana. Bez obzira da li lice ima registrovanu samostalnu delatnost za inkubatorsku proizvodnju živine ili ne, prihodi od ikubatorski proizvedene živine se […]

Detaljnije...

PORESKI TRETMAN PRIHODA OD PRODAJE PEČURAKA, PČELINJEG ROJA I PUŽEVA

Uzgajanje pečuraka, pčelinjeg roja i puževa i njihova prodaja se svrstava u poljoprivrednu delatnost, ali oporezuju se u skladu sa članom 85 Zakona o porezu na dohodak građana. Prihodi od uzgajanja pečuraka, pčelinjeg roja i puževa se smatraju prihodima od privremenih i povremenih poslova. Prihod od prodaje pečuraka, pčelinjeg roja i puževa se oporezuje po […]

Detaljnije...