Tag Archive

Tag Archives for " PORESKI TRETMAN PRIMANJA POKLONA "

PORESKI TRETMAN PRIMANJA POKLONA

Prema Zakonu o porezu na dohodak građana svi prihodi fizičkih lica se oporezuju osim primanja koja su izuzeta zakonom. Članom 85. Zakona o porezu na dohodak građana definisano je da se ostala primanja oporezuju po stopi od 20% uz normirane troškove od 20%. Takođe pokloni koji se daju fizičkim licima koja su zaposlena kod davaoca […]

Detaljnije...