Tag Archive

Tag Archives for " PORESKI TRETMAN PRIHODA SPORTISTA I SPORTSKIH STRUČNJAKA "

PORESKI TRETMAN PRIHODA SPORTISTA I SPORTSKIH STRUČNJAKA

Prihodi sportista i sportskih stučnjaka se oporezuju porezom na dohodak građana. Prema Zakonu o sportu primanja sportista i sportskih stručnjaka nemaju karakter zarade. Postoji razlika kod prihoda sportista i sportskih stručknjaka, kada se obračunava i plaća samo porez na dohodak građana i u kojim slučajevima se obračunavaju i plaćaju doprinosi za PIO i zdravstveno osiguranje. […]

Detaljnije...