• Home
  • Blog
  • Poreski tretman prihoda koje fizičko lice ostvari od stranog pravnog lica

Tag Archive

Tag Archives for " Poreski tretman prihoda koje fizičko lice ostvari od stranog pravnog lica "

Poreski tretman prihoda koje fizičko lice ostvari od stranog pravnog lica

Poreski tretman prihoda koje rezidentno fizičko lice ostvari od stranog pravnog lica po osnovu rada na teritoriji Srbije u slučaju kada to strano pravno lice nema registrovan ni ogranak ni predstavništvo u Srbiji Prihod koji od stranog pravnog lica ostvari fizičko lice – državljanin i poreski rezident Republike Srbije po osnovu svog rada na teritoriji […]

Detaljnije...