Tag Archive

Tag Archives for " PORESKI SAVETNIK – NOVO ZANIMANJE "
4

Poreski savetnik- novo zanimanje

Poreski savetnici su posrednici između države i poreskih obveznika, oni štite državu tako što utiču na smanjenje utaje poreza, savetujući poreske obveznike kako da ispune svoje poreske obaveze. Državi je u interesu da zakonski uredi i uvede ovu profesiju. Uvodjenjem poreskih savetnika poboljšalo bi se funkcionisanje poreskog sistema u državi. Poreski savetnici omogućavaju poreskim obveznicima […]

Detaljnije...