Tag Archive

Tag Archives for " Poreski dug "

ODLAGANJE PLAĆANJA PORESKOG DUGA I PLAĆANJE PORESKOG DUGA NA RATE

Zakon o izmenama i dopunama Zakona o poreskom postupku i poreskoj aministraciji počeo je sa primenom od 4. marta 2016. godine. Izmenjeni su između ostalog članovi 73, 74. i 76 koji se odnose na odlaganje poreskog duga, obezbeđenje naplate duga i kamati na odloženoj naplati duga. Dakle od 4. marta 2016. godine poreski obveznici koji […]

Detaljnije...