PORESKI BILANS Archives - Biljana Trifunović

Tag Archive

Tag Archives for " PORESKI BILANS "

Pravilnik o sadržaju poreskog bilansa i drugim pitanjima od značaja za način utvrđivanja poreza na dobit pravnih lica

 („Sl. glasnik RS“, br. 20/2014, 41/2015, 101/2016, 8/2019 i 94/2019)  Predmet uređivanja Član 1 Ovim pravilnikom uređuje se sadržaj poreskog bilansa uključujući i način izuzimanja prihoda po osnovu dividendi i udela u dobiti od drugog rezidentnog obveznika iz poreske osnovice, način izuzimanja prihoda iz poreske osnovice po osnovu kamate na dužničke hartije od vrednosti čiji […]

Detaljnije...

Priznavanje rashoda koji sadrže obračunati PDV

PRIZNAVANJE U PORESKOM BILANSU RASHODA KOJI U SEBI SADRŽE OBRAČUNATI POREZ NA DODATU VREDNOST   Ukoliko obveznik u svojim poslovnim knjigama, a u skladu sa propisima o računovodstvu, iskaže rashode u iznosima koji u sebi sadrže obračunati porez na dodatu vrednost, tako iskazani rashodi (sa obračunatim porezom na dodatu vrednost) priznaju se u poreskom bilansu. […]

Detaljnije...

Ispravka vrednosti potraživanja

 POSTOJANJE PRAVA NA PRIZNAVANJE ISPRAVKE VREDNOSTI POJEDINAČNOG POTRAŽIVANJA AKO JE OD ROKA ZA NJEGOVU NAPLATU DO KRAJA PORESKOG PERIODA (ZA KOJI SE SASTAVLJA PORESKI BILANS) PROŠLO NAJMANJE 60 DANA   Kao rashod u poreskom bilansu obveznika priznaje ispravka vrednosti pojedinačnog potraživanja ako je od roka za njegovu naplatu do kraja poreskog perioda (za koji se […]

Detaljnije...

PRIZNAVANJE RASHODA U PORESKOM BILANSU NASTALIH USLED VIŠE SILE

USLOVI ZA PRIZNAVANJE RASHODA U PORESKOM BILANSU NASTALIH USLED VIŠE SILE  Ukoliko je nakon sprovedenog veštačenja organa ministarstva unutrašnjih poslova nesumnjivo utvrđeno da je požar u kome je uništen objekat (kao deo imovine obveznika), nastao (isključivo) kao posledica događaja (npr. neispravnost električnih instalacija), koji se nije mogao predvideti odnosno izbeći, smatramo da se (u tom […]

Detaljnije...