• Home
  • Blog
  • PORESKE OLAKŠICE PRILIKOM KUPOVINE POLJOPRIVREDNOG ZEMLJIŠTA

Tag Archive

Tag Archives for " PORESKE OLAKŠICE PRILIKOM KUPOVINE POLJOPRIVREDNOG ZEMLJIŠTA "

PORESKE OLAKŠICE PRILIKOM KUPOVINE POLJOPRIVREDNOG ZEMLJIŠTA

Prema članu 50a Zakona o porezu na dobit pravnih lica, ukoliko obveznik kupi poljoprivredno zemljište u vrednosti od milijardu dinara radi obavljanja pretežne delatnosti ili delatnosti koja je upisana u osnivačkom aktu obveznika, ostvaruje pravo za poresko oslobađanje. Ukoliko obveznik koristi samo deo tog zemljišta za obavljanje delatnosti, onda će ostvariti poresku olakšicu samo za […]

Detaljnije...