Tag Archive

Tag Archives for " PORESKE OBAVEZE "

NEMA NOVIH PORESKIH OBAVEZA ZA PREDUZETNIKE BRISANE IZ APR-A KOJE SU NASTALE DOK SU OBAVLJALI DELATNOST

Ne postoji osnov da se poreskom obvezniku koji je prestao da postoji kao preduzetnik, brisanjem iz evidencije aktivnih subjekata kod Agencije za privredne registre, naknadno (nakon brisanja) utvrđuje poreska obaveza nastala u vreme dok je obavljao delatnost kao preduzetnik. (Mišljenje Ministarstva finansija, br. 011-00-112/2016-04 od 1.7.2016. godine). Odredbom člana 18. stav 1. Zakona o poreskom […]

Detaljnije...