Tag Archive

Tag Archives for " PORESKA PRIJAVA "

POREZ NA UKUPAN PRIHOD GRAĐANA ZA 2015. PRIJAVLJUJE SE DO 15. MAJA 2016.

PORESKA PRIJAVA NA OBRASCU PPDG-2R ZA GODIŠNJI POREZ NA DOHODAK GRAĐANA ZA 2015. GODINU   Poreska prijava za porez na dohodak građana za 2015. godinu podnosi se do 15. maja 2016. godine. Poreska prijava se može  podneti u elektronskom obliku ili u pismenom. Elektronska prijava se podnosti preko Portala Poreske  uprave e-porezi, a poreska prijava […]

Detaljnije...