Tag Archive

Tag Archives for " PORESKA PRIJAVA NA IMOVINU "

PORESKA PRIJAVA NA IMOVINU

  PODNOŠENJE PORESKE PRIJAVE POREZA NA IMOVINU U SLUČAJU KADA OBVEZNIK ZA SVE NEPOKRETNOSTI IMA PRAVO NA PORESKO OSLOBOĐENJE   Poreski obveznik koji vodi poslovne knjige, najkasnije do 31. marta poreske godine, podnosi poresku prijavu o utvrđenom porezu na imovinu, pa i u slučaju kad za sve nepokretnosti (za koje je obveznik) ima pravo na […]

Detaljnije...