Tag Archive

Tag Archives for " PORESKA OBAVEZA NA ZAJMOVE BEZ KAMATE IZMEĐU POVEZANIH LICA "

PORESKA OBAVEZA NA ZAJMOVE BEZ KAMATE IZMEĐU POVEZANIH LICA

  U slučaju kada obveznik (zajmodavac) zaključi sa povezanim licem ugovor o zajmu bez obaveze plaćanja kamate, dužan je da u poresku osnovicu uključi iznos koji bi se dobio tako što bi kamatu (utvrđenu primenom principa „van dohvata ruke“) obračunao na zajam dat svom povezanom licu. (Mišljenje Ministarstva finansija, br. 401-00-1791/2018-04 od 4.6.2018. godine).   […]

Detaljnije...