Tag Archive

Tag Archives for " Pokrivanje gubitka iz poslovanja "

Pokrivanje gubitka iz poslovanja

Obaveza pokrivanja gubitaka iz neraspoređene dobiti i rezervi društva koje se mogu koristiti za te namene U slučaju da privredna društva u prethodnim godinama imaju gubitke, a poslednje godine posluju sa dobitkom, imaju dilemu u pokrivanju gubitka da li da se pokrije iz neraspoređene dobiti i rezervi ili smanjenjem osnovnog kapitala. Prvenstveno se gubici iz […]

Detaljnije...