• Home
  • Blog
  • Podnošenje zahteva za paušalno oporezivanje preduzetnika za 2023. godinu

Tag Archive

Tag Archives for " Podnošenje zahteva za paušalno oporezivanje preduzetnika za 2023. godinu "

Podnošenje zahteva za paušalno oporezivanje preduzetnika za 2023. godinu

Rok za podnošenje zahteva za paušalno oporezivanje Poreskoj upravi je do 31. oktobra tekuće godine za narednu. Zahtev se podnosi isključivo elektronskim putem preko portala Poreske uprave, na Obrascu PPDG-1R U skladu sa članom 42. stav 1. Zakona o porezu na dohodak građana,  zahtev za paušalno oporezivanje može se podneti nadležnom poreskom organu do 31. […]

Detaljnije...